Maya         

   Sibiřský Husky    

                        13.06.2014.

   Bez rodokmenu.

      mazlíček